Kontakt

Dyrektor Działu Sprzedaży
IDG Poland S.A.

Włodzimierz Duszyk